Zapraszamy na PGE Narodowy!

Już 26 lipca DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWYM! Nie może Cię zabraknąć! Świętuj z nami 15 lecie Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018! Tradycją stało się już, że najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej omawiane są podczas największej konferencji pożarowej w kraju corocznie w lipcu na PGE Narodowym. Nie zabraknie tam naszej firmy!

 

Wśród wiodących tematów tegorocznej edycji m.in. bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji, dachów i fasad, ale także obiektów zabytkowych, hal i magazynów czy obiektów użyteczności publicznej. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY!

Tegoroczne ścieżki tematyczne opracowane przez wybitnej klasy branżowe ośrodki naukowe CNBOP-PIB, SGSP, Politechnikę Warszawską i Łódzką, Stowarzyszenia i Instytuty branżowe oraz Ekspertów ochrony przeciwpożarowej  będę poruszały tematy z obszaru:

·         TECHNOLOGII BIM W POŻARNICTWIE

·         PRZEPISÓW I WYTYCZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

·         STRATEGII OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Ilościowa analiza ryzyka pożarowego bazująca na multisymulacjach

·         WENTYLACJI POŻAROWEJ I ODDYMIANIA: Rozwiązania oddymiania klatek schodowych – świadomy wybór drogi projektowej

·         BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych z punktu widzenia architekta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

·         BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DACHÓW: Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Określanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców

·         BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO HAL I MAGAZYNÓW: Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka oraz Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego

·         MONITORINGU I SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU oraz SUG

·         WYMAGAŃ, CERTYFIKACJI I DYREKTYWY CPR DLA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ ŚWIATŁOWODOWYCH W BUDOWNICTWIE: Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – Rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe

·         PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ: Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych

·         CERTYFIKACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO,  SYSTEMÓW WYKRYWANIA POŻARÓW ALARMÓW DOMOWYCH ORAZ GAŚNIC: DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym oraz Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich

 

RADA PROGRAMOWA KONGRESU:

CNBOP PIB Zespół ds. Badań i Rozwoju
CNBOP PIB Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśnicznych
CNBOP PIB Rada ds. Certyfikacji
Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
SGSP Zakład Techniczny Systemów Zabezpieczeń
SGSP Zakład Informatyki i Łączności
SGSP Wydział Inzynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Zespół Rzeczoznawców ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
Stowarzyszenie Dachów i Fasad DAFA
Polska Rada Pelletu
Stowarzyszenia Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej I Klimatyzacji
Niezależni Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego

Ponad 1000 specjalistów w zakresie projektowania, inwestycji budowlanych i prewencji pożarowej!

 

W programie m.in.:

• Specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów

• Strefa praktyka – warsztaty techniczne

• Bierne i czynne systemy ochrony przeciwpożarowej

• Pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych i Jednostek Straży Pożarnych

• Symulacje zdarzeń i ewakuacji, pokazy ratownictwa medycznego

• Wykłady eksperckie i techniczne, panele dyskusyjne

• Wystawa wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa.

 

WARSZTATY POŻAROWE przygotowane przez:

POLON-ALFA: „Jak (NIE)projektować systemów sygnalizacji pożarowej?”

BOSCH: "Oszczędzaj Twój czas stawiając na nowe technologie - Internet rzeczy i inteligentna analiza obrazu w służbie bezpieczeństwa”  - Jeśli zajmujesz się projektowaniem lub uruchomieniami i serwisem SSP i chciałbyś poznać najnowsze narzędzia wspomagające pracę, ten blok skierowany jest właśnie dla Ciebie. Na zasadzie studium przypadku, przedstawiony zostanie nowy program do konfiguracji i obliczeń systemów sygnalizacji pożaru firmy Bosch, arkusz do projektowania systemów wideo detekcji pożaru oraz układów czujek zasysających. W drugiej części warsztatu, na konkretnych przypadkach przedstawione zostaną usługi zdalnej łączności, alarmowania i konserwacji Bosch"

SGSP: "Aamks - nowoczesne narzędzie komputerowe do ilościowej analizy ryzyka pożarowego"

 

Oprócz interesujących wystąpień Ekspertów, zaplanowano szereg pokazów i paneli z obszaru projektowania, montażu i eksploatacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych w praktyce.

Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa FIRE|EXPO 2018 i SECURITY|EXPO 2018 oraz bogaty program wystąpień merytorycznych, technicznych, przegląd nowości w ochronie przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeniach obiektów a także szereg pokazów i testów systemów.

 

Do udziału w kongresie w szczególności zapraszamy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i projektantów, projektantów instalacji niskoprądowych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków, instalatorów jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytutów naukowych i badawczych, administrację państwową samorzadową i wojewódzką oraz miejskie i gminne samorządy lokalne.

 

Więcej informacji na http://www.fire-expo.pl