Nazwasortuj malejąco Symbol Producent
Wentylatorowa chłodnica wody DCO Chłodzona powietrzem wentylatorowa chłodnica wody. Wyposażona w wentylatory osiowe. Jednostka przeznaczona do handlowych lub przemysłowych zastosowań. DCO
Zewnętrzny skraplacz RCO Chłodzony powietrzem zewnętrzny skraplacz, wyposażony w wentylatory osiowe. Jednostka przeznaczona do handlowych lub przemysłowych zastosowań. RCO