Agregaty wody lodowej chłodzone wodą RWC Ka (280 ÷ 2105 kW) są przeznaczone do wewnętrznej instalacji i schładzania wody (lub roztworu glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych lub technologicznych. Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego daje możliwość skonfigurowania agregatu dla indywidualnych rozwiązań. Przy zastosowaniu dodatkowych wymienników po stronie tłocznej sprężarek, można odzyskiwać ciepło przegrzania (w wersji częściowego odzysku ciepła) i np. podgrzewać wodę na potrzeby użytkowe lub ciepło przegrzania i ciepło skraplania (całkowity odzysk ciepła) i wykorzystać tą funkcję np. do podgrzewania wody basenowej. Każdy model wyposażony jest standardowo w panel elektryczny i mikroprocesor sterujący nadzorujący parametry schładzanej wody (glikolu) i pracę poszczególnych podzespołów. Podłączenie agregatów do zewnętrznego systemu nadzoru można uzyskać dzięki bogatemu wyborowi interfejsów i kart BMS. Przed opuszczeniem fabryki każdy agregat jest testowany (sprawdzenie podłączeń oraz szczelności obiegu chłodniczego i wodnego a także podłączeń elektrycznych) a jego obiegi chłodnicze są napełnione odpowiednim czynnikiem i niezamarzającym olejem.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

 • Sprężarki bezolejowe turbocor – z wbudowanym elektronicznym panelem kontroli pracy, falownikiem do regulacji wydajności oraz wibroizolatorami
 • Parowniki płaszczowo-rurowe – z izolacją cieplną
 • Skraplacze płaszczowo-rurowe
 • Obudowa – rama i profile wykonane ze stali galwanizowanej (standardowo obudowy pomalowane są w kolorze jasno szarym – RAL 7035)
 • Obiegi chłodnicze – elektroniczne zawory rozprężne, szkła wziernikowe, filtroosuszacze, zawory bezpieczeństwa, wyłączniki wysokiego i niskiego ciśnienia, przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia, manometry wysokiego i niskiego ciśnienia, zawory odcinające na tłoczeniu sprężarek i po stronie cieczowej, zawory zwrotne po stronie cieczowej
 • Panel elektryczny – umieszczony w specjalnej obudowie, z wyłącznikami automatycznymi, wyłącznikami sterowania odległościowego, zabezpieczeniami silników poszczególnych podzespołów, transformatorami dla dodatkowych obiegów, przekaźnikami, wolny stykami, modułem alarmu odległościowego
 • Mikroprocesor sterujący – umieszczony w specjalnej obudowie obok panela elektrycznego, z możliwością zmiany nastaw i rejestracji parametrów pracy, modułem zliczania czasu pracy poszczególnych komponentów oraz ekranem ciekłokrystalicznym i klawiaturą

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

 • A – amperometr
 • CC – izolacja cieplna skraplaczy
 • CF – dodatkowa obudowa sprężarek (standardowy materiał wyciszający)
 • DR – detektor wycieku czynnika chłodniczego
 • FL – mechaniczny czujnik przepływu
 • GSM – karta transmisji danych poprzez telefon komórkowy
 • KWP – licznik poboru mocy
 • IH – karta interfejsu RS 485 (konkretne protokoły na zapytanie)
 • IM – wodoszczelna plandeka transportowa
 • PA – wibroizolatory gumowe
 • PM – wibroizolatory sprężynowe
 • PQ – terminal sterowania odległościowego
 • PV – moduł ponownego szybkiego załączenia pracy po zaniku zasilania elektrycznego
 • RA – grzałka elektryczna (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe parowacza)
 • RL – zabezpieczenie przeciążeniowe sprężarki (przekaźnik)
 • RT – wymiennik całkowietgo odzysku ciepła
 • V – woltometr
 • VP – zawór dwudrogowy z siłownikiem (kontrola ciśnienia skraplania)

LIMITY PRACY:

 • temperatura wody lodowej (parownik) wyjście: od 5°C do 25°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura wody chłodzącej (skraplacz) wyjście: od 20°C do 50°C (w wykonaniu standard)

* zakres pracy można zwiększyć przez zastosowanie odpowiednich akcesoriów

 

 

 • WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA:280 - 2100 kW
 • SPRĘŻARKI : bezolejowe turbocor 
 • CZYNNIK CHŁODNICZY: R134a