Agregaty wody lodowej chłodzone wodą RWE Kc (51,1 ÷ 474,6kW) są przeznaczone do wewnętrznej instalacji i schładzania wody (lub roztworu glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych lub technologicznych. Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego daje możliwość skonfigurowania agregatu dla indywidualnych rozwiązań. Przy zastosowaniu dodatkowych wymienników po stronie tłocznej sprężarek, można odzyskiwać ciepło przegrzania (w wersji częściowego odzysku ciepła) i np. podgrzewać wodę na potrzeby użytkowe lub ciepło przegrzania i ciepło skraplania (całkowity odzysk ciepła) i wykorzystać tą funkcję np. do podgrzewania wody basenowej. Każdy model wyposażony jest standardowo w panel elektryczny i mikroprocesor sterujący nadzorujący parametry schładzanej wody (glikolu) i pracę poszczególnych podzespołów. Podłączenie agregatów do zewnętrznego systemu nadzoru można uzyskać dzięki bogatemu wyborowi interfejsów i kart BMS. Przed opuszczeniem fabryki każdy agregat jest testowany (sprawdzenie podłączeń oraz szczelności obiegu chłodniczego i wodnego a także podłączeń elektrycznych) a jego obiegi chłodnicze są napełnione odpowiednim czynnikiem i niezamarzającym olejem.

WERSJE WYKONANIA:

 • RWE Kc - standardowa (tylko chłodzenie)
 • PWE Kc - rewersyjna (z pompą ciepła)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

 • Sprężarki hermetyczne scroll – z zabezpieczeniem termicznym, o niskiej głośności pracy, bezpośrednim napędem, grzałką karteru (jeżeli jest to konieczne) i wibroizolatorami
 • Parowniki płytowe – z izolacją cieplną
 • Skraplacze płytowe – z izolacją cieplną
 • Obudowa – rama i profile wykonane ze stali galwanizowanej (standardowo obudowy pomalowane są w kolorze jasno szarym – RAL 7035)
 • Obiegi chłodnicze – termostatyczne zawory rozprężne, szkła wziernikowe, filtroosuszacze, zawory bezpieczeństwa, wyłączniki wysokiego i niskiego ciśnienia, zasobniki ciekłego freonu (jeżeli jest to konieczne)
 • Panel elektryczny – umieszczony w specjalnej obudowie, z wyłącznikami automatycznymi, wyłącznikami sterowania odległościowego, zabezpieczeniami silników poszczególnych podzespołów, transformatorami dla dodatkowych obiegów, przekaźnikami, wolny stykami, modułem alarmu odległościowego
 • Mikroprocesor sterujący – umieszczony w specjalnej obudowie obok panela elektrycznego, z możliwością zmiany nastaw i rejestracji parametrów pracy, modułem zliczania czasu pracy poszczególnych komponentów oraz ekranem ciekłokrystalicznym i klawiaturą

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

 • A – amperometr
 • AE – zasilanie elektryczne agregatu inne niż standardowe
 • CF – dodatkowa obudowa sprężarek (standardowy materiał wyciszający)
 • CFU – dodatkowa obudowa sprężarek (specjalny materiał wyciszający)
 • CS – moduł zliczania załączania pracy sprężarki
 • EHC – grzałka elektryczna (karter sprężarki)
 • IG – karta komunikacyjna
 • IH – karta interfejsu RS 485 (konkretne protokoły na zapytanie)
 • IM – wodoszczelna plandeka transportowa
 • IR – plandeka oraz paleta transportowa
 • MF – monitor faz
 • MP – przewymiarowany mikroprocesor
 • MT – manometryniskiegoi wysokiegociśnienia(obieg chłodniczy)
 • PA – wibroizolatory gumowe
 • PF – czujnik przepływu
 • PM – wibroizolatory sprężynowe
 • PQ – terminal sterowania odległościowego
 • RA – grzałka elektryczna (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe parowacza)
 • RD – zawór odcinający na tłoczeniu sprężarki
 • RH – zawór odcinający na ssaniu sprężarki
 • RL – zabezpieczenie przeciążeniowe sprężarki (przekaźnik)
 • RP – wymiennik częściowego odzysku ciepła
 • RT – wymiennik całkowietgo odzysku ciepła
 • SF – tzw. miękki rozruch pracy sprężarki
 • SN – wyłącznik główny
 • TE – elektroniczny zawór rozprężny
 • V – woltometr
 • VB – specjalne wykonanie parowacza (praca dla temperatury glikolu poniżej 5°C)
 • VS – zawór elektromagnetyczny (obieg chłodniczy)

LIMITY PRACY:

 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura wody chłodzącej (skraplacz) wyjście: od 30°C do 55°C (w wykonaniu standard)

* zakres pracy można zwiększyć przez zastosowanie odpowiednich akcesoriów

 

 

 

 • WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA:5 - 393 kW
 • SPRĘŻARKI : scroll 
 • CZYNNIK CHŁODNICZY: R410A
 • Dostępne wersje z funkcją pompy ciepła