Nazwasortuj malejąco Symbol Producent
przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła PJO Scrol
przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna PJP Scrol
przepustnica okrągła typu IRIS PIR Scrol
Przepustnica tłumiąca okrągła PTS-O Scrol
przepustnica wielopłaszczyznowa szczelna alum. PWA, PWA-S Scrol
przepustnica zwrotna PZW Scrol
tłumik akustyczny okrągły Certyfikowane tłumiki akustyczne okrągłe wysokiej jakości, przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach kanałów wentylacyjnych. TOP Scrol
tłumik akustyczny płytowy Certyfikowane tłumiki akustyczne prostokątne wysokiej jakości, przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach kanałów wentylacyjnych. TAP, TXP Scrol