Nazwasortuj rosnąco Symbol Producent
tłumik akustyczny płytowy Certyfikowane tłumiki akustyczne prostokątne wysokiej jakości, przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach kanałów wentylacyjnych. TAP, TXP Scrol
tłumik akustyczny okrągły Certyfikowane tłumiki akustyczne okrągłe wysokiej jakości, przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach kanałów wentylacyjnych. TOP Scrol
przepustnica zwrotna PZW Scrol
przepustnica wielopłaszczyznowa szczelna alum. PWA, PWA-S Scrol
przepustnica okrągła typu IRIS PIR Scrol
przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna PJP Scrol
przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła PJO
przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła PJO
przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła PJO Scrol