Producent: 
Symbol: 
CFD
, , ,

Przepisy krajowe w zakresie instalacji wentylacji oddymiającej garaży podziemnych wymagają potwierdzenia skuteczności działania systemu. Na chwilę obecną jedyną metodą umożliwiającą sprawdzenie poprawności zaprojektowanego systemu oddymiania,  jest wykonanie komputerowej symulacji CFD.  Za jej pomocą możliwa jest analiza parametrów powietrza, takich jak prędkość, temperatura, czy zakres widzialności, które decydują o zapewnieniu warunków bezpiecznej ewakuacji w przypadku pożaru.

Zarówno w ramach oferty kompleksowej, jak i samej dostawy wentylatorów oddymiających możemy zapewnić Państwu opracowanie symulacji CFD. Dzięki ścisłej współpracy z biurami projektowymi specjalizującymi się w systemach oddymiania, gwarantujemy profesjonalne wykonanie symulacji oraz dostarczenie raportu z symulacji wraz z uzgodnieniami przez rzeczoznawcę ppoż.