Nazwasortuj malejąco Symbol Producent
Jednostka wentylacyjno-klimatyzacyjna rooftop HSE Typoszereg kompleksowych jednostek wentylacyjno-klimatyzacyjnych typu ROOFTOP, chłodzonych powietrzem. HSE
SOLANO RTU - rooftop chłodzony powietrzem Chłodzone powietrzem jednostki rooftop - kompletne i ekonomiczne rozwiązania klimatyzacyjne typu "all-in-one" dla obiektów dużej kubatury. RTU-HSE Solano HVAC