Nazwasortuj malejąco Symbol Producent
Osiowe wentylatory HT Osiowe wentylatory wyciągowe dachowe z płaską podstawą HT Sodeca
Osiowe wentylatory HTTI Osiowe wentylatory HTTI HTTI Sodeca
Promieniowe wentylatory CA-ROOF Promieniowe wentylatory dachowe do domowych kominów wyciągowych CA-ROOF Sodeca
Promieniowe wentylatory CTD Promieniowe wentylatory dachowe do domowych kominów wyciągowych CTD Sodeca
Promieniowe wentylatory wyciągowe CHRE Promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe o niskim poziomie hałasu CHRE Sodeca
Promieniowe wentylatory wyciągowe CVT Promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe 400ºC/2h z pionowym wylotem powietrza i aluminiową wyrzutnią powietrza CVT Sodeca
Promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe CHT Promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe 400ºC/2h z poziomym wylotem i aluminiową wyrzutnią powietrza. CHT Sodeca
Skrzyniowy wentylator dachowy - THT/HATCH Oddymiający wentylator dachowy 400ºC/2h w izolowanej termicznie obudowie z automatyczną pokrywą zamykającą, przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. THT/HATCH Sodeca
Wentylatory dachowe - VSA wyrzut poziomy, wydajność do 1350 m3/h, spręż do 600Pa VSA, VSA EKO Salda
Wentylatory dachowe - VSV, VSVI wyrzut pionowy, wydajność do 16000 m3/h, spręż do 1100 m3/h VSV, VSVI Salda

Strony