Nazwasortuj malejąco Symbol Producent
Kompaktowy moduł hydrauliczny COMBO BOX Kompaktowy moduł hydrauliczny typu COMBO BOX w wykonaniu zewnętrznym lub wewnętrznym, przystosowany do indywidualnych wymagań klienta. CB Rigel
Wentylatorowa chłodnica wody DCO Chłodzona powietrzem wentylatorowa chłodnica wody. Wyposażona w wentylatory osiowe. Jednostka przeznaczona do handlowych lub przemysłowych zastosowań. DCO Rigel
Zewnętrzny skraplacz RCO Chłodzony powietrzem zewnętrzny skraplacz, wyposażony w wentylatory osiowe. Jednostka przeznaczona do handlowych lub przemysłowych zastosowań. RCO Rigel