Dane rejestracyjne firmy

SCROL Sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 10A
NIP 586-218-28-17
REGON 220327630
KRS 0000564091
BDO 000436885
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy 500 000 zł, opłacony w całości.

Sekretariat:
parter, recepcja ( )
+48 698 367 205
biuro@scrol.pl

SOLANO
I piętro, dział handlowy ( )
+48 603 043 331
solano@scrol.pl

SODECA Polska
I piętro, dział handlowy ( )
+48 530 753 690
sodeca@scrol.pl

EMICON Polska, ATISA Polska
I piętro, dział handlowy ( )
+48 730 840 646
atisa@scrol.pl

Potrzebujesz bezpośredniego kontaktu?