Zakład Mikrobiologii - Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębowa, Gdańsk

Na potrzeby projektu tworzonego Zakładu Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Dębowej, zajęliśmy się kompleksową obsługą zaopatrzenia inwestycji, dostarczając elementy prefabrykacji wentylacyjnej, 5 central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w specjalnym wykonaniu, wentylatory, regulatory stałego i zmiennego wydatku powietrza oraz nawiewniki (w tym z filtrami absolutnymi).

czytaj więcej